منو دسترسی
0%
خانه

قیمت طلای 18 عیار: گرمی 1.031.000تومان

دستبند طلا و سنگ مدل B72
دستبند طلا و سنگ مدل B72
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد B72
357,750 تومان
270 تومان
270 تومان
270 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح تولد 99/9/9 مدل B71
دستبند طلا طرح تولد 99/9/9 مدل B71
دستبند طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح تولد 99/9/9 کد B71
1,417,750 تومان
1,100 تومان
1,100 تومان
1,070 تومان
1,070 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح کیتی و چشم نظر B70
دستبند طلا طرح کیتی و چشم نظر B70
دستبند طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح کیتی و چشم نظر کد B70
1,166,000 تومان
880 تومان
880 تومان
950 تومان
950 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح تولد B68
دستبند طلا طرح تولد B68
دستبند طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح تولد کد B68
1,298,500 تومان
980 تومان
980 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح سکه ای B67
دستبند طلا طرح سکه ای B67
دستبند طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح سکه ای کد B67
2,120,000 تومان
1,600 تومان
1,600 تومان
1,890 تومان
1,890 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح پسربچه B66
دستبند طلا طرح پسربچه B66
دستبند طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح پسربچه کد B66
357,750 تومان
270 تومان
270 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح ماشین B64
دستبند طلا طرح ماشین B64
دستبند طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح ماشین کد B64
318,000 تومان
240 تومان
240 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح فرشته B63
دستبند طلا طرح فرشته B63
دستبند طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح فرشته کد B63
291,500 تومان
220 تومان
220 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح خرگوش N123
گردنبند طلا طرح خرگوش N123
گردنبند طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح خرگوش کد N123
1,749,000 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح دختر و بادکنک N122
گردنبند طلا طرح دختر و بادکنک N122
گردنبند طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح دختر و بادکنک کد N122
2,027,250 تومان
1,530 تومان
1,530 تومان
1,530 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نیم ست کودکانه طلا طرح فرشته HS33
نیم ست کودکانه طلا طرح فرشته HS33
نیم ست طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح فرشته کد HS33
2,464,500 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح زنبور N121
گردنبند طلا طرح زنبور N121
گردنبند طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح زنبور کد N121
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نیم ست کودکانه طلا طرح فیل HS32
نیم ست کودکانه طلا طرح فیل HS32
نیم ست طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح فیل کد HS32
1,179,250 تومان
890 تومان
890 تومان
890 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نیم ست کودکانه طلا طرح چشم نظر HS30
نیم ست کودکانه طلا طرح چشم نظر HS30
نیم ست طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح چشم نظر کد HS30
2,120,000 تومان
1,600 تومان
1,600 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نیم ست کودکانه طلا طرح چشم نظر HS29
نیم ست کودکانه طلا طرح چشم نظر HS29
نیم ست طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح چشم نظر کد HS29
2,120,000 تومان
1,600 تومان
1,600 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نیم ست کودکانه طلا طرح چشم نظر HS28
نیم ست کودکانه طلا طرح چشم نظر HS28
نیم ست طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح چشم نظر کد HS28
2,120,000 تومان
1,600 تومان
1,600 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP19
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP19
سنجاق سینه طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح چشم نظر کد BP19
861,250 تومان
650 تومان
650 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سدجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP18
سدجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP18
سنجاق سینه طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح چشم نظر کد BP18
861,250 تومان
650 تومان
650 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP17
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP17
سنجاق سینه طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح چشم نظر کد BP17
861,250 تومان
650 تومان
650 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP16
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP16
سنجاق سینه طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح چشم نظر کد BP16
861,250 تومان
650 تومان
650 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP15
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP15
سنجاق سینه طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح چشم نظر کد BP15
861,250 تومان
650 تومان
650 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP14
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP14
سنجاق سینه طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح چشم نظر کد BP14
861,250 تومان
650 تومان
650 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP12
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP12
سنجاق سینه طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح چشم نظر کد BP12
861,250 تومان
650 تومان
650 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP11
سنجاق سینه طلا طرح چشم نظر BP11
سنجاق سینه طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح چشم نظر کد BP11
861,250 تومان
650 تومان
650 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح خرگوش E35
گوشواره طلا طرح خرگوش E35
گوشواره طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح خرگوش کد E35
424,000 تومان
320 تومان
320 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح گربه و مروارید E34
گوشواره طلا طرح گربه و مروارید E34
گوشواره طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح گربه و مروارید کد E34
477,000 تومان
360 تومان
360 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح خرگوش و هویج E33
گوشواره طلا طرح خرگوش و هویج E33
گوشواره طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح خرگوش و هویج کد E33
424,000 تومان
320 تومان
320 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح یونی کورن E32
گوشواره طلا طرح یونی کورن E32
گوشواره طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح یونی کورن کد E32
609,500 تومان
460 تومان
460 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح دایره و مهره B62
دستبند طلا طرح دایره و مهره B62
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح دایره و مهره کد B62
914,250 تومان
690 تومان
690 تومان
690 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح گوی تراش و مهره B61
دستبند طلا طرح گوی تراش و مهره B61
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح گوی تراش و مهره کد B61
1,179,250 تومان
890 تومان
890 تومان
890 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح ستاره B60
دستبند طلا طرح ستاره B60
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد B60
2,583,750 تومان
1,950 تومان
1,950 تومان
1,950 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح قلب B59
دستبند طلا طرح قلب B59
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد B59
344,500 تومان
260 تومان
260 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح قلب B58
دستبند طلا طرح قلب B58
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد B58
10,056,750 تومان
7,590 تومان
7,590 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح 6 ضلعی B57
دستبند طلا طرح 6 ضلعی B57
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح 6 ضلعی کد B57
4,385,750 تومان
3,310 تومان
3,310 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح ستاره و مروارید B56
دستبند طلا طرح ستاره و مروارید B56
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره و مروارید کد B56
1,775,500 تومان
1,340 تومان
1,340 تومان
1,340 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح دایره و مروارید E31
گوشواره طلا طرح دایره و مروارید E31
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح دایره و مروارید کد E31
503,500 تومان
380 تومان
380 تومان
380 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا مدل N120
گردنبند طلا مدل N120
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد N120
2,544,000 تومان
1,920 تومان
1,920 تومان
1,920 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح لوزی و مروارید N119
گردنبند طلا طرح لوزی و مروارید N119
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح لوزی و مروارید کد N119
1,457,500 تومان
1,100 تومان
1,100 تومان
1,100 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح شبدر N118
گردنبند طلا طرح شبدر N118
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح شبدر کد N118
3,180,000 تومان
2,400 تومان
2,400 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح پروانه N117
گردنبند طلا طرح پروانه N117
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح پروانه کد N117
1,576,750 تومان
1,190 تومان
1,190 تومان
1,190 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح کره زمین N116
گردنبند طلا طرح کره زمین N116
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح کره زمین کد N116
1,722,500 تومان
1,300 تومان
1,300 تومان
1,300 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنلند طلا طرح دایره و ستاره N115
گردنلند طلا طرح دایره و ستاره N115
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح دایره و ستاره کد N115
1,311,750 تومان
990 تومان
990 تومان
990 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N114
گردنبند طلا طرح قلب N114
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N114
1,470,750 تومان
1,110 تومان
1,110 تومان
1,110 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح جغد N113
گردنبند طلا طرح جغد N113
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح جغد کد N113
2,067,000 تومان
1,560 تومان
1,560 تومان
1,560 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح موج N112
گردنبند طلا طرح موج N112
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح موج کد N112
1,351,500 تومان
1,020 تومان
1,020 تومان
1,020 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N111
گردنبند طلا طرح قلب N111
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N111
2,968,000 تومان
2,240 تومان
2,240 تومان
2,240 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح دونه برف N110
گردنبند طلا طرح دونه برف N110
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح دونه برف کد N110
3,047,500 تومان
2,300 تومان
2,300 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح ستاره N109
گردنبند طلا طرح ستاره N109
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد N109
1,179,250 تومان
890 تومان
890 تومان
890 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
انگشتر طلا مدل R20
انگشتر طلا مدل R20
انگشتر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد R20
2,663,250 تومان
2,010 تومان
2,010 تومان
2,010 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
انگشتر طلا طرح رینگ ساده R19
انگشتر طلا طرح رینگ ساده R19
انگشتر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح رینگ ساده کد R19
2,120,000 تومان
1,600 تومان
1,600 تومان
1,600 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
انگشتر طلا طرح قلب R18
انگشتر طلا طرح قلب R18
انگشتر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد R18
1,603,250 تومان
1,210 تومان
1,210 تومان
1,210 تومان
1,210 تومان
1,210 تومان
1,210 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
انگشتر طلا مدل R17
انگشتر طلا مدل R17
انگشتر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد R17
8,519,750 تومان
6,430 تومان
6,430 تومان
6,430 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند مدل B55
دستبند مدل B55
دستبند کانیار گالری کد B55
543,250 تومان
410 تومان
410 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا و سنگ مدل B54
دستبند طلا و سنگ مدل B54
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد B54
516,750 تومان
390 تومان
390 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا و سنگ مدل B53
دستبند طلا و سنگ مدل B53
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد B53
569,750 تومان
430 تومان
430 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح برگ و مروارید B52
دستبند طلا طرح برگ و مروارید B52
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح برگ و مروارید کد B52
2,385,000 تومان
1,800 تومان
1,800 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح قلب و مروارید B51
دستبند طلا طرح قلب و مروارید B51
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب و مروارید کد B51
2,385,000 تومان
1,800 تومان
1,800 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح مروارید B50
دستبند طلا طرح مروارید B50
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح مروارید کد B50
2,385,000 تومان
1,800 تومان
1,800 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح ستاره B49
دستبند طلا طرح ستاره B49
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد B49
2,676,500 تومان
2,020 تومان
2,020 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح پروانه B48
دستبند طلا طرح پروانه B48
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح پروانه کد B48
2,676,500 تومان
2,020 تومان
2,020 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح بیضی B47
دستبند طلا طرح بیضی B47
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح بیضی کد B47
1,749,000 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح لوزی B46
دستبند طلا طرح لوزی B46
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح لوزی کد B46
1,749,000 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح جان منی E30
گوشواره طلا طرح جان منی E30
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد E30
609,500 تومان
460 تومان
460 تومان
860 تومان
860 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا مدل E29
گوشواره طلا مدل E29
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد E29
1,603,250 تومان
1,210 تومان
1,210 تومان
1,210 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا مدل E28
گوشواره طلا مدل E28
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد E28
1,669,500 تومان
1,260 تومان
1,260 تومان
1,260 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا مدل E27
گوشواره طلا مدل E27
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد E27
2,464,500 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا مدل N108
گردنبند طلا مدل N108
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد N108
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
2,680 تومان
2,680 تومان
2,680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح زنبور و کندو N107
گردنبند طلا طرح زنبور و کندو N107
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح زنبور و کندو کد N107
1,749,000 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح مثلث N106
گردنبند طلا طرح مثلث N106
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح مثلث کد N106
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,490 تومان
1,490 تومان
1,490 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N105
گردنبند طلا طرح قلب N105
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N105
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
2,680 تومان
2,680 تومان
2,680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح بیضی N104
گردنبند طلا طرح بیضی N104
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح بیضی کد N104
4,452,000 تومان
3,360 تومان
3,360 تومان
3,360 تومان
5,790 تومان
5,790 تومان
5,790 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا مدل N103
گردنبند طلا مدل N103
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد N100
1,974,250 تومان
1,490 تومان
1,490 تومان
1,490 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح لوزی N102
گردنبند طلا طرح لوزی N102
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح لوزی کد N102
4,067,750 تومان
3,070 تومان
3,070 تومان
3,070 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح حرف ح N101
گردنبند طلا طرح حرف ح N101
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح حرف ح کد N101
1,258,750 تومان
950 تومان
950 تومان
950 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح حرف دال N100
گردنبند طلا طرح حرف دال N100
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح حرف دال کد N100
1,258,750 تومان
950 تومان
950 تومان
950 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح شبدر N99
گردنبند طلا طرح شبدر N99
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح شبدر کد N99
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح LOVE مدل N98
گردنبند طلا طرح LOVE مدل N98
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح LOVE کد N98
1,894,750 تومان
1,430 تومان
1,430 تومان
1,430 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند رولباسی طلا طرح ستاره N97
گردنبند رولباسی طلا طرح ستاره N97
گردنبند رولباسی طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد N97
3,233,000 تومان
2,440 تومان
2,440 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پابند طلا طرح بی نهایت SH17
پابند طلا طرح بی نهایت SH17
پابند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح بی نهایت کد SH17
1,735,750 تومان
1,310 تومان
1,310 تومان
1,310 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پابند طلا مدل SH16
پابند طلا مدل SH16
پابند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد SH16
1,749,000 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند تمیمه طلا مدل B45
دستبند تمیمه طلا مدل B45
دستبند تمیمه طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد B45
1,245,500 تومان
940 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نیم ست طلا طرح قلب HS27
نیم ست طلا طرح قلب HS27
نیم ست طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد HS27
7,182,300 تومان
5,340 تومان
5,340 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نیم ست طلا طرح ستاره HS26
نیم ست طلا طرح ستاره HS26
نیم ست طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد HS26
3,873,600 تومان
2,880 تومان
2,880 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نیم ست طلا طرح کارتیه و سکه HS25
نیم ست طلا طرح کارتیه و سکه HS25
نیم ست طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح کارتیه با آویز سکه ای کد HS25
7,182,300 تومان
5,340 تومان
5,340 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نیم ست طلا طرح 6 ضلعی HS24
نیم ست طلا طرح 6 ضلعی HS24
نیم ست طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح 6 ضلعی کد HS24
7,182,300 تومان
5,340 تومان
5,340 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نیم ست طلا طرح بی نهایت HS23
نیم ست طلا طرح بی نهایت HS23
نیم ست طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح بی نهایت کد HS23
1,775,400 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح 6ضلعی E26
گوشواره طلا طرح 6ضلعی E26
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح 6 ضلعی کد E26
2,464,500 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا مدل E24
گوشواره طلا مدل E24
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد E24
2,411,500 تومان
1,820 تومان
1,820 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح بی نهایت E23
گوشواره طلا طرح بی نهایت E23
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح بی نهایت کد E23
901,000 تومان
680 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح عشق N96
گردنبند طلا طرح عشق N96
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح عشق کد N96
1,749,000 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح بی نهایت n95
گردنبند طلا طرح بی نهایت n95
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح بی نهایت کد N95
1,258,750 تومان
950 تومان
950 تومان
950 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح عشق N94
گردنبند طلا طرح عشق N94
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح عشق کد N94
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح مادر و فرزند N93
گردنبند طلا طرح مادر و فرزند N93
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح مادر و فرزند کد N93
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح گل N92
گردنبند طلا طرح گل N92
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح گل کد N92
1,775,500 تومان
1,340 تومان
1,340 تومان
1,340 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح گل N91
گردنبند طلا طرح گل N91
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح گل کد N91
3,180,000 تومان
2,400 تومان
2,400 تومان
2,400 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح ستاره N82
گردنبند طلا طرح ستاره N82
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد N82
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح مادر N80
گردنبند طلا طرح مادر N80
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح مادر کد N80
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا مدل N78
گردنبند طلا مدل N78
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد N78
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,970 تومان
1,970 تومان
1,970 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح بی نهایت N76
گردنبند طلا طرح بی نهایت N76
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح بی نهایت کد N76
2,252,500 تومان
1,700 تومان
1,700 تومان
1,700 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N73
گردنبند طلا طرح قلب N73
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N73
5,141,000 تومان
3,880 تومان
3,880 تومان
3,880 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح ستاره N71
گردنبند طلا طرح ستاره N71
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد N71
2,027,250 تومان
1,530 تومان
1,530 تومان
1,530 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح کارتیر و سکه N69
گردنبند طلا طرح کارتیر و سکه N69
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح کارتیر با آویز سکه ای کد N69
2,968,000 تومان
2,240 تومان
2,240 تومان
2,240 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح 8ضلعی N67
گردنبند طلا طرح 8ضلعی N67
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح 8 ضلعی کد N67
4,783,250 تومان
3,610 تومان
3,610 تومان
3,610 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح هندسی N65
گردنبند طلا طرح هندسی N65
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح هندسی کد N65
5,141,000 تومان
3,880 تومان
3,880 تومان
3,880 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح بی نهایت N63
گردنبند طلا طرح بی نهایت N63
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح بی نهایت کد N63
993,750 920,000 تومان
750 تومان
750 تومان
750 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%7
دستبند طلا طرح قلب B44
دستبند طلا طرح قلب B44
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد B44
1,894,750 تومان
1,430 تومان
1,430 تومان
1,430 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح ستاره B43
دستبند طلا طرح ستاره B43
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد B43
1,046,750 تومان
790 تومان
790 تومان
790 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح کارتیه و سکه B42
دستبند طلا طرح کارتیه و سکه B42
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح کارتیه با آویز سکه ای کد B40
2,464,500 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح ستاره B41
دستبند طلا طرح ستاره B41
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد B41
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح قلب B40
دستبند طلا طرح قلب B40
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد B40
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح بی نهایت B39
دستبند طلا طرح بی نهایت B39
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح بی نهایت کد B39
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح قلب B38
دستبند طلا طرح قلب B38
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد B38
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا مدل B37
دستبند طلا مدل B37
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد B37
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح گل B36
دستبند طلا طرح گل B36
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح گل کد B36
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح گل B35
دستبند طلا طرح گل B35
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح گل کد B35
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح گل B34
دستبند طلا طرح گل B34
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح گل کد B34
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا مدل B33
دستبند طلا مدل B33
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد B33
1,749,000 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح بی نهایت B32
دستبند طلا طرح بی نهایت B32
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح بی نهایت کد B32
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح سکه B31
دستبند طلا طرح سکه B31
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح سکه کد B31
1,735,750 تومان
1,310 تومان
1,310 تومان
1,310 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح درخت زندگی B30
دستبند طلا طرح درخت زندگی B30
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح درخت زندگی کد B30
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح نت موسیقی B29
دستبند طلا طرح نت موسیقی B29
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح نت موسیقی کد B29
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پابند طلا طرح بی نهایت SH15
پابند طلا طرح بی نهایت SH15
پابند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح بی نهایت کد SH15
2,756,000 تومان
2,080 تومان
2,080 تومان
2,080 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پابند طلا طرح گل SH14
پابند طلا طرح گل SH14
پابند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح گل کد SH14
1,815,250 تومان
1,370 تومان
1,370 تومان
1,370 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP26
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP26
آویز ساعت طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ماه تولد کد WP26
596,250 تومان
450 تومان
450 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP25
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP25
آویز ساعت طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ماه تولد کد WP25
596,250 تومان
450 تومان
450 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP24
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP24
آویز ساعت طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ماه تولد کد WP24
596,250 تومان
450 تومان
450 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP23
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP23
آویز ساعت طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ماه تولد کد WP23
596,250 تومان
450 تومان
450 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP22
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP22
آویز ساعت طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ماه تولد کد WP22
596,250 تومان
450 تومان
450 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP21
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP21
آویز ساعت طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ماه تولد کد WP21
596,250 تومان
450 تومان
450 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP20
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP20
آویز ساعت طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ماه تولد کد WP20
596,250 تومان
450 تومان
450 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP19
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP19
آویز ساعت طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ماه تولد کد WP19
596,250 تومان
450 تومان
450 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP18
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP18
آویز ساعت طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ماه تولد کد WP18
596,250 تومان
450 تومان
450 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP17
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP17
آویز ساعت طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ماه تولد کد WP17
596,250 تومان
450 تومان
450 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP16
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP16
آویز ساعت طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ماه تولد کد WP16
596,250 تومان
450 تومان
450 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP15
آویز ساعت طلا طرح ماه تولد WP15
آویز ساعت طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ماه تولد کد WP15
596,250 تومان
450 تومان
450 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح بی نهایت B28
دستبند طلا طرح بی نهایت B28
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح بی نهایت کد B28
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح قلب B27
دستبند طلا طرح قلب B27
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد B27
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح قلب B26
دستبند طلا طرح قلب B26
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد B26
755,250 تومان
570 تومان
570 تومان
570 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح ضربان قلب B23
دستبند طلا طرح ضربان قلب B23
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ضربان قلب کد B23
1,046,750 تومان
790 تومان
790 تومان
790 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا مدل E21
گوشواره طلا مدل E21
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد E21
901,000 تومان
680 تومان
680 تومان
680 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح سکه N90
گردنبند طلا طرح سکه N90
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح سکه کد N90
9,407,500 تومان
7,100 تومان
7,100 تومان
7,100 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N89
گردنبند طلا طرح قلب N89
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N89
2,623,500 تومان
1,980 تومان
1,980 تومان
1,980 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا مدل N88
گردنبند طلا مدل N88
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد N88
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح گل رز N87
گردنبند طلا طرح گل رز N87
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح گل رز کد N87
2,385,000 تومان
1,800 تومان
1,800 تومان
1,800 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح گل N86
گردنبند طلا طرح گل N86
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح گل کد N86
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N85
گردنبند طلا طرح قلب N85
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N85
4,452,000 تومان
3,360 تومان
3,360 تومان
3,360 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح ضربان قلب N84
گردنبند طلا طرح ضربان قلب N84
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری ضربان قلب کد N84
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا مدل N83
گردنبند طلا مدل N83
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد N83
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح ستاره N81
گردنبند طلا طرح ستاره N81
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد N81
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N79
گردنبند طلا طرح قلب N79
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N79
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N77
گردنبند طلا طرح قلب N77
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N77
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح گل رز N75
گردنبند طلا طرح گل رز N75
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح گل رز کد N75
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح دونه برف N74
گردنبند طلا طرح دونه برف N74
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح دونه برف کد N74
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح بی نهایت N72
گردنبند طلا طرح بی نهایت N72
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح بی نهایت کد N72
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N70
گردنبند طلا طرح قلب N70
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N70
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح پروانه N68
گردنبند طلا طرح پروانه N68
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح پروانه کد N68
2,623,500 تومان
1,980 تومان
1,980 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح ستاره N66
گردنبند طلا طرح ستاره N66
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد N66
2,623,500 تومان
1,980 تومان
1,980 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح لوزی N64
گردنبند طلا طرح لوزی N64
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح لوزی کد N64
2,411,500 تومان
1,820 تومان
1,820 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N62
گردنبند طلا طرح قلب N62
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N62
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا طرح قلب WP14
آویز ساعت طلا طرح قلب WP14
آویز ساعت طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد WP14
596,250 تومان
450 تومان
450 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نیم ست طلا طرح سکه HS17
نیم ست طلا طرح سکه HS17
نیم ست طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح سکه کد HS17
2,447,900 تومان
1,820 تومان
1,820 تومان
1,820 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نیم ست طلا طرح قلب HS16
نیم ست طلا طرح قلب HS16
نیم ست طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد HS16
2,582,400 تومان
1,920 تومان
1,920 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح قلب E20
گوشواره طلا طرح قلب E20
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد E20
901,000 تومان
680 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح قلب E19
گوشواره طلا طرح قلب E19
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد E19
901,000 تومان
680 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح دایره E18
گوشواره طلا طرح دایره E18
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح دایره کد E18
2,120,000 تومان
1,600 تومان
1,600 تومان
1,600 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح سکه E17
گوشواره طلا طرح سکه E17
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح سکه کد E17
901,000 تومان
680 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح ستاره E16
گوشواره طلا طرح ستاره E16
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد E16
2,464,500 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا طرح ستاره E15
گوشواره طلا طرح ستاره E15
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد E15
901,000 تومان
680 تومان
680 تومان
680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N61
گردنبند طلا طرح قلب N61
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N61
2,544,000 تومان
1,920 تومان
1,920 تومان
1,920 تومان
2,680 تومان
2,680 تومان
2,680 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N60
گردنبند طلا طرح قلب N60
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N60
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح ستاره N59
گردنبند طلا طرح ستاره N59
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد N59
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح سکه N58
گردنبند طلا طرح سکه N58
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح سکه کد N58
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N57
گردنبند طلا طرح قلب N57
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N57
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا مدل N56
گردنبند طلا مدل N56
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد N56
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح LOVE کد N55
گردنبند طلا طرح LOVE کد N55
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح LOVE کد N55
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح پروانه N54
گردنبند طلا طرح پروانه N54
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح پروانه کد N54
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا مدل N53
گردنبند طلا مدل N53
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد N53
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N52
گردنبند طلا طرح قلب N52
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N52
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح برگ N51
گردنبند طلا طرح برگ N51
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح برگ کد N51
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح ستاره N50
گردنبند طلا طرح ستاره N50
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد N50
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
1,860 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا مدل N49
گردنبند طلا مدل N49
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد N49
1,894,750 تومان
1,430 تومان
1,430 تومان
1,430 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح قلب N48
گردنبند طلا طرح قلب N48
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد N48
1,894,750 تومان
1,430 تومان
1,430 تومان
1,430 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح ستاره N47
گردنبند طلا طرح ستاره N47
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد N47
1,894,750 تومان
1,430 تومان
1,430 تومان
1,430 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح مادر N46
گردنبند طلا طرح مادر N46
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح مادر کد N46
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح دایره N45
گردنبند طلا طرح دایره N45
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح دایره کد N45
2,027,250 تومان
1,530 تومان
1,530 تومان
1,530 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح گل N44
گردنبند طلا طرح گل N44
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح گل کد N44
3,060,750 تومان
2,310 تومان
2,310 تومان
2,310 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح مربع N43
گردنبند طلا طرح مربع N43
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح مربع کد N43
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح دایره N42
گردنبند طلا طرح دایره N42
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح دایره کد N42
1,523,750 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح قلب B22
دستبند طلا طرح قلب B22
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد B22
1,046,750 تومان
790 تومان
790 تومان
790 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح ستاره B21
دستبند طلا طرح ستاره B21
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح ستاره کد B21
1,046,750 تومان
790 تومان
790 تومان
790 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح انار B20
دستبند طلا طرح انار B20
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح انار کد B20
437,250 تومان
330 تومان
330 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح دایره B19
دستبند طلا طرح دایره B19
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح دایره کد B19
1,749,000 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
1,320 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح قلب B18
دستبند طلا طرح قلب B18
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح قلب کد B18
1,046,750 تومان
790 تومان
790 تومان
790 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح مربع B17
دستبند طلا طرح مربع B17
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح مربع کد B17
1,046,750 تومان
790 تومان
790 تومان
790 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا طرح دایره B16
دستبند طلا طرح دایره B16
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح دایره کد B16
1,046,750 تومان
790 تومان
790 تومان
790 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
1,150 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا مدل یلدا 81
دستبند طلا مدل یلدا 81
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح انار مدل یلدا 81
1,073,250 تومان
810 تومان
810 تومان
810 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا مدل یلدا 80
دستبند طلا مدل یلدا 80
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح انار مدل یلدا 80
1,258,750 تومان
950 تومان
950 تومان
950 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا مدل یلدا 79
دستبند طلا مدل یلدا 79
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح انار مدل یلدا 79
1,073,250 تومان
810 تومان
810 تومان
810 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا مدل یلدا 78
دستبند طلا مدل یلدا 78
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح انار مدل یلدا 78
1,073,250 تومان
810 تومان
810 تومان
810 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا مدل یلدا 77
دستبند طلا مدل یلدا 77
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح انار مدل یلدا 77
1,894,750 تومان
1,430 تومان
1,430 تومان
1,430 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0

محبوب ترین ها
انگشتر طلا مدل R17
انگشتر طلا مدل R17
انگشتر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد R17
8,519,750 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا کد GA5144
گردنبند طلا کد GA5144
گردنبند طلا 18 عیار کانیار گالری طرح ستاره کد GA5144
2,027,250 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دستبند طلا کد B15
دستبند طلا کد B15
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد B15
755,250 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا کد GA5122
گردنبند طلا کد GA5122
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح پروانه کد GA5122
2,504,250 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا کد NE122
گردنبند طلا کد NE122
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح شبدر کد NE122
1,523,750 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا طرح خرگوش N123
گردنبند طلا طرح خرگوش N123
گردنبند طلا 18 عیار بچگانه کانیار گالری طرح خرگوش کد N123
1,749,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا کد E11
گوشواره طلا کد E11
گوشواره طلا 18 عیار طرح فرشته کانیار گالری کد E11
4,240,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نیم ست طلا کد HS14
نیم ست طلا کد HS14
نیم ست طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد HS14
11,526,650 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پابند طلا کد SH11
پابند طلا کد SH11
پابند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد SH11
1,749,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا کد N23
گردنبند طلا کد N23
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح مادر کد N23
1,523,750 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0

پربازدیدترین ها
گردنبند طلا کد GA5122
گردنبند طلا کد GA5122
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح پروانه کد GA5122
2,504,250 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا کد GA12
گردنبند طلا کد GA12
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری طرح مروارید کد GA12
2,120,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا کد GA21
گردنبند طلا کد GA21
گردنبند طلا 18 عیار کانیار گالری طرح مروارید کد GA21
1,338,250 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آویز ساعت طلا کد WP11
آویز ساعت طلا کد WP11
آویز ساعت طلا 18 عیار کانیار گالری طرح رقص سما کد WP11
596,250 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا کد GA5144
گردنبند طلا کد GA5144
گردنبند طلا 18 عیار کانیار گالری طرح ستاره کد GA5144
2,027,250 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گوشواره طلا کد E11
گوشواره طلا کد E11
گوشواره طلا 18 عیار طرح فرشته کانیار گالری کد E11
4,240,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا
گردنبند طلا
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد N41
1,669,500 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
زنجیر طلا کد ZK1
زنجیر طلا کد ZK1
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری طرح کارتیه کد ZK1
10,812,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
زنجیر طلا کد CH12
زنجیر طلا کد CH12
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری کد CH12
715,500 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گردنبند طلا کد NE50
گردنبند طلا کد NE50
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد NE50
1,523,750 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0

محبوب ترین ها

فیلتر کنید:

محدوده قیمت

0
10000000000
از 0تا 10,000,000,000 تومان
برو
لیست محصولات :

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

برای راحتی بیشتر در ثبت سفارش اپلیکیشن کانیار گالری را نصب نمایید

عضویت در باشگاه مشتریان

با نوشتن شماره موبایل خود، عضو باشگاه مشتریان ما شوید و از آخرین تخفیف ها از طریق پیامک مطلع شوید

اطلاع از تخفیف ها

شماره موبایل خود را بنویسید

افزودن ماژول جدید